• menu

Verkeers- en Vervoerstickets

Het systeem van OnlineTicket is in eerste instantie ontwikkeld ter ondersteuning van de organisatie van verkeers- en vervoersstromen rondom evenementen. De (online) verkoop van entreetickets voor evenementen is inmiddels gemeengoed. Parkeer- en pendelbustickets worden veelal echter nog op locatie voldaan. Er zijn verschillende argumenten om deze vooraf online aan te bieden.

Informatie
De online verkoop van parkeer- of pendelbustickets zorgt voor belangrijke input bij het opstellen en uitvoeren van verkeers- en vervoersplannen. Het maakt het mogelijk vooraf de modal split in te schatten en deze verwachting, door het real time inzicht in de scanresultaten, op de dag zelf waar nodig bij te schaven. Hierdoor kan tijdig geanticipeerd worden wanneer er bijvoorbeeld veel meer auto's op een evenement afkomen dan verwacht. Doordat ook nog eens inzichtelijk is waar deze mensen vandaan komen kan nog beter op de situatie ingespeeld worden. Door mensen in het boekingsproces middels een poll te vragen hoe laat zij bijvoorbeeld de pendelbus willen pakken of met hoeveel personen zij in de auto zitten wordt extra informatie gewonnen.

De vervoerskeuze van een bezoeker kan door online verkoop bovendien beïnvloed worden. OnlineTicket past hiervoor vaak prijsdifferentiatie toe. Dit houdt in dat een bezoeker een financieel voordeel heeft bij het vooraf aanschaffen van een parkeer- of pendelbusticket. Hierdoor kan een bepaalde modaliteit of een bepaalde parkeergelegenheid gestimuleerd of juist worden ontmoedigd.

Veiligheid
De locatieverkoop van parkeer- en pendelbustickets geschied veelal contant. Dit heeft enorme geldstromen op locatie tot gevolg, met alle risico’s en kosten van dien. Allereerst zijn er veiligheidsrisico’s. De bedragen die bijvoorbeeld bij een pendelbusdienst contact verdient worden maken dit tot een interessant doelwit. Een tankstation wordt tegenwoordig voor minder overvallen. Door tickets vooraf online aan te bieden wordt de hoeveelheid contant geld op locatie, en daarmee het risico, beperkt.

Rendement
Naast het beperken van de veiligheidsrisico’s heeft het ook financiële voordelen. Denk hierbij aan het beperken van de drukkosten, het tegen gaan van fraude, het beperken van zwart parkeren (parkeren bij de concurrent of bijv. in een nabij gelegen woonwijk), no show en het hogere dag budget van bezoekers. Veel mensen hebben namelijk een X bedrag te besteden op een evenement en hebben de eerste 10 euro al uitgegeven voordat ze überhaupt op het terrein zijn. Door het toepassen van prijsdifferentiatie zijn extra inkomsten uit parkeren te genereren, terwijl de bezoeker juist extra service ervaart.

Service niveau
Het toepassen van prijsdifferentiatie is niet alleen nuttig om de vervoerskeuze van bezoekers te beïnvloeden, het is ook een extra service. Hiermee kan bezoekers namelijk een keuze worden geboden. Betaald men wat meer dan krijgt men een VIP parkeerplaats direct bij de ingang, betaald men wat minder dan moet men wat verder lopen. Bij bepaalde festivals wordt zo bijvoorbeeld ook gebruik gemaakt van Quick Exit tickets, waarmee de bezoeker na afloop de files vermijdt en snel uit kan rijden. Ook is het mogelijk zogenaamde E-Lanes in te richten, waarbij bezoekers met een online ticket niet in de betaalbaan aansluiten en zo sneller kunnen doorrijden.